Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phiên giao dịch việc làm tháng 02 năm 2019

Tin tức sự kiện Tin hoạt động đơn vị  
Phiên giao dịch việc làm tháng 02 năm 2019
Ngày 15/02/2019, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nam đã tổ chức phiên giao dịch việc làm tháng 02 năm 2019.

DVVL 02201902.JPG

Kịp thời đáp ứng nhu cầu tuyển dụng, sử dụng lao động với số lượng lớn sau tết nguyên đán, ngày 15/02/2019, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nam tổ chức phiên giao dịch việc làm đầu tiên của năm 2019 hỗ trợ tuyển dụng lao động cho công ty HonDa Việt Nam tại khu công nghiệp Đồng Văn I và 06 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng gián tiếp tại phiên giao dịch việc làm với gần 125 chỉ tiêu tuyển dụng. Tại phiên giao dịch việc làm đã thu hút gần 200 người đã đến tham gia phiên giao dịch việc làm để tìm kiếm thông tin về lao động - việc làm và tìm kiếm cơ hội làm việc mới, trong đó có hơn 100 lượt người đăng ký được tư vấn, giới thiệu việc làm và hơn chục lượt người được giới thiệu việc làm tại phiên giao dịch./.

TT. Dịch vụ việc làm