Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức hỗ trợ, mức đóng góp và chế độ miễn, giảm đối với người ca...

Ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo văn bản  
Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức hỗ trợ, mức đóng góp và chế độ miễn, giảm đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại Trung tâm Điều trị nghiện ma túy và phục hồi chức năng tâm thần tỉnh Hà Nam
Chi cục PCTNXH