Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành về việc hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện giai đo...

Ý kiến góp ý của nhân dân vào dự thảo văn bản  
Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành về việc hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện giai đoạn 2019-2021
Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Ban hành về việc hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện giai đoạn 2019-2021
Phòng LĐ-TL-BHXH