Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phê duyệt giai đoạn I - dự án đầu tư xây dựng sửa chữa, nâng cấp trung tâm bảo trợ xã hội Hà Nam để phục vụ chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí.

Phê duyệt giai đoạn I - dự án đầu tư xây dựng sửa chữa, nâng cấp trung tâm bảo trợ xã hội Hà Nam để phục vụ chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí.

 1. Tên dự án: Phê duyệt giai đoạn I- dự án đầu tư xây dựng sửa chữa, nâng cấp trung tâm bảo trợ xã hội Hà Nam để phục vụ chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí.

2. Chủ đầu tư: Sở Lao động Thương binh và Xã hội

3. Mục tiêu chính: Phù hợp khả năng cân đối vốn và nhu cầu chăm sóc sức khỏe, phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí

4. Địa điểm đầu tư: Xã Liêm Tiết - TP. Phủ Lý

5. Tổng mức đầu tư: 22.016,104 triệu đồng

6. Thời gian thực hiện: 2014-2015

7. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách trung ương hỗ trợ và ngân sách địa phương

8. Tình trạng dự án: Đang triển khai

Xem chi tiết thông tin dự án tại đây: file đính kèm