Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tin theo danh mục

10/08/2018
Ngày 29/6/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1095/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi và kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Mua sắm, sửa chữa tài sản, trang thiết bị phục vụ công tác nuôi dưỡng thương bệnh binh nặng và điều dưỡng người có công với cách mạng
15/09/2014
Ngày 26/8/2014, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 876/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Giai đoạn I - Dự án đầu tư xây dựng sửa chữa, nâng cấp Trung tâm Bảo trợ xã hội Hà Nam để phục vụ chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần và người rối nhiễu tâm trí