Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hỗ trợ tư vấn giới thiệu việc làm

Thủ tục hành chính Lĩnh vực Lao động - Việc làm  
Hỗ trợ tư vấn giới thiệu việc làm

* Trình tự thủ tục thực hiện:

+ Thời gian thực hiện: Theo giờ hành chính thuộc các ngày làm việc trong tuần.

+ Địa điểm thực hiện: Phòng BHTN, Trung tâm Dịch vụ việc làm

Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm tiếp nhận phiếu tư vấn, giới thiệu việc làm và căn cứ vào nhu cầu, khả năng của người lao động, nhu cầu tuyển lao động của người sử dụng lao động để kết nối việc làm phù hợp với người lao động.

*Cách thức thực hiện: Bộ phận tư vấn GTVL

* Thành phần hồ sơ:

          + Phiếu tư vấn giới thiệu việc làm

          + Hồ sơ xin việc

* Số lượng hồ sơ: 01 bộ

* Thời hạn giải quyết: Sau khi tiếp nhận phiếu tư vấn giới thiệu việc làm

*Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người lao động

* Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Hà Nam

* Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao động

* Lệ phí: Không

* Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Mẫu số 01, thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015

* Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

* Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Căn cứ luật Việc làm ngày 16/11/2013

 - Căn cứ nghị định số 28/2015NĐ-CP ngày 12/3/2015  của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.

- Căn cư Thông tư số 28/2015/TT-BLĐTBXH ngày 31/7/2015        của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của nghị định số 28/2015/NĐ-CP