Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dự án đầu tư xây dựng sửa chữa, nâng cấp Trung tâm Bảo trợ xã hội Hà Nam

Dự án đầu tư xây dựng sửa chữa, nâng cấp Trung tâm Bảo trợ xã hội Hà Nam
Ngày  26/8/2014, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 876/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Giai đoạn I - Dự án đầu tư xây dựng sửa chữa, nâng cấp Trung tâm Bảo trợ xã hội Hà Nam để phục vụ chăm sóc và phục hồi chức năng cho người tâm thần và người rối nhiễu tâm trí
QTM