Skip Ribbon Commands
Skip to main content

KẾ HOẠCH Thực hiện Thoản thuận hợp tác đưa người lao động Hà Nam đi làm việc thời vụ tại Quận Bonghwa-gun, tỉnh Gyeon...

Thông tin chỉ đạo điều hành  
KẾ HOẠCH Thực hiện Thoản thuận hợp tác đưa người lao động Hà Nam đi làm việc thời vụ tại Quận Bonghwa-gun, tỉnh Gyeongsang-buk, Đại Hàn Dân Quốc
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam ban hành Kế hoạch thực hiện Thoả thuận hợp tác đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc giữa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính quyền Quận Bonghwa-gun, tỉnh Gyeongsang-buk, Đại Hàn Dân Quốc
phòng Việc làm - ATLĐ