Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Chi bộ Bảo trợ và Phòng chống tệ nạn xã hội - Trẻ em và Bình đẳng giới đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2023 - 2025

Thông tin Tuyên truyền, Phổ biến  
Chi bộ Bảo trợ và Phòng chống tệ nạn xã hội - Trẻ em và Bình đẳng giới đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2023 - 2025
Ngày 08/02, tại Hội trường tầng 5 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chi bộ Bảo trợ và Phòng chống tệ nạn xã hội - Trẻ em và Bình đẳng giới đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2023 - 2025.

Ngày 08/02, tại Hội trường tầng 5 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chi bộ Bảo trợ và Phòng chống tệ nạn xã hội - Trẻ em và Bình đẳng giới đã tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2023 - 2025.

Về dự và chỉ đạo Đại hội có Đồng chí Lê Thị Thu Hằng- Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở.

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe các báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2020-2023, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023-2025; báo cáo kiểm điểm cấp ủy; quy chế bầu cử và đề án nhân sự bầu cấp ủy nhiệm kỳ 2023-2025.

Cũng tại Đại hội, các đảng viên thuộc Chi bộ Bảo trợ và Phòng chống tệ nạn xã hội - Trẻ em và Bình đẳng giới đã phát biểu tham luận, thảo luận sôi nổi, thể hiện sâu sắc tính đảng và sức chiến đấu mạnh mẽ của các đảng viên thuộc Chi bộ, được đại diện Đảng ủy cấp trên đánh giá cao.

Chi bộ Bảo trợ và Phòng chống tệ nạn xã hội - Trẻ em và Bình đẳng giới có 11 đảng viên, trong nhiệm kỳ qua, vượt qua khó thăn, thách thức, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hiệu quả công tác xây dựng Đảng và hoàn thành các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của đơn vị; tăng cường phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể, tích cực, chủ động hoàn thành các công việc theo chức năng, nhiệm vụ và các công việc được giao, đạt yêu cầu chất lượng và đảm bảo tiến độ. Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo sát sao trong việc thực hiện các nghị quyết, nhất là các nghị quyết liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ chính trị được phân công.

Nhiệm kỳ 2020-2023, Chi bộ Bảo trợ và Phòng chống tệ nạn xã hội - Trẻ em và Bình đẳng giới đã lãnh đạo toàn diện các mặt công tác, lãnh đạo 02 tổ đảng thực hiện tốt công tác chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; thực hiện tốt quy chế dân chủ; quan tâm xây dựng tinh thần đoàn kết nội bộ, giúp đỡ đồng chí, đồng nghiệp; lãnh đạo thực hiện tốt giáo dục chính trị tư tưởng, gắn với thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4, thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt cho cán bộ, đảng viên…

Đại hội đã tiến hành bầu cấp ủy, bầu Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ. Cụ thể, cấp ủy Chi bộ Bảo trợ và Phòng chống tệ nạn xã hội - Trẻ em và Bình đẳng giới nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 03 đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hằng, Trần Hồng Sơn, Vũ Văn Trường; trong đó đồng chí Trần Hồng Sơn được bầu làm Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hằng được bầu làm Phó Bí thư Chi bộ.

 1.jpg

Đồng chí Lê Thị Thu Hằng- Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Sở, Phó Giám đốc Sở tặng hoa chúc mừng 03 đồng chí được bầu vào cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2023 - 2025.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Thị Thu Hằng - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở biểu dương các kết quả tích cực của Chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đánh giá cao nội dung các báo cáo trình bày tại Đại hội; đồng thời ghi nhận Chi bộ Bảo trợ và Phòng chống tệ nạn xã hội - Trẻ em và Bình đẳng giới đã góp phần rất đáng kể vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và nâng cao vai trò, vị thế của Chi bộ. Đồng chí Lê Thị Thu Hằng chúc mừng 03 đồng chí được bầu vào Ban Chi ủy nhiệm kỳ 2023-2025, đồng thời nhận xét tập thể đảng viên thuộc Chi bộ đoàn kết, trách nhiệm, có tính Đảng rất cao, đây cũng chính là cơ sở vững chắc để tiếp tục đưa Chi bộ phát triển, đạt được thêm nhiều kết quả tích cực trong thời gian tới.

Phát biểu bế mạc Đại hội, đồng chí Trần Hồng Sơn - Bí thư Chi bộ đã cảm ơn các ý kiến chỉ đạo quý báu của lãnh đạo Đảng ủy cấp trên, đồng thời thay mặt tập thể đảng viên Chi bộ Bảo trợ và Phòng chống tệ nạn xã hội - Trẻ em và Bình đẳng giới hứa sẽ quyết tâm phát huy tốt tinh thần đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành thắng lợi Nghị quyết của Đại hội Chi bộ Bảo trợ và Phòng chống tệ nạn xã hội - Trẻ em và Bình đẳng giới nhiệm kỳ 2023- 2025 đã được 100% đảng viên dự Đại hội nhất trí thông qua.


Một số hình ảnh tại Đại hội Chi bộ Bảo trợ và Phòng chống tệ nạn xã hội - Trẻ em

và Bình đẳng giới nhiệm kỳ 2023-2025:

 2.jpg

Đoàn Chủ tịch Đại hội

 3.jpg

Thư ký Đại hội

 4.jpg

Phát biểu tham luận tại Đại hội

 6.jpg

Các đại biểu dự Đại hội chụp ảnh lưu niệm


Văn phòng Sở Lao động Thương binh và Xã hội