Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh khóa XVII

Thông tin chỉ đạo điều hành Ý kiến xử lý, phản hồi kiến nghị  
Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp cuối năm HĐND tỉnh khóa XVII

File đính kèm: 1264/LĐTBXH-QLN

Tin liên quan