Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Trung tâm Điều trị nghiện ma túy và PHCN tâm thần tỉnh Hà Nam tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể th...

Thông tin Tuyên truyền, Phổ biến  
Trung tâm Điều trị nghiện ma túy và PHCN tâm thần tỉnh Hà Nam tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng kỷ niệm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2023)
Kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2023) nhằm tạo sức lan toả, góp phần khơi dậy các phong trào thi đua sôi nổi trong viên chức, người lao động, cũng như tạo không khí vui tươi, lành mạnh, phấn khởi giúp học viên cai nghiện có niềm tin, động lực thực hiện tốt công tác điều trị nghiện ma túy

Kỷ niệm 78 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2023) nhằm tạo sức lan toả, góp phần khơi dậy các phong trào thi đua sôi nổi trong viên chức, người lao động, cũng như tạo không khí vui tươi, lành mạnh, phấn khởi giúp học viên cai nghiện có niềm tin, động lực thực hiện tốt công tác điều trị nghiện ma túy. Trong 04 ngày nghỉ Lễ Quốc khánh từ 01/9 đến 04/9/2023 Trung tâm Điều trị nghiện ma túy và Phục hồi chức năng tâm thần đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cho viên chức, người lao động và các học viên cai nghiện ma túy tại Trung tâm.

Trung tâm tổ chức các buổi lên lớp cho học viên cai nghiện để phổ biến kiến thức lịch sử, ý nghĩa của ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 02/9/1945 và truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước của cha ông ta. Ngoài ra học viên còn được cập nhật thông tin về tình hình chính trị, pháp luật, văn hóa, xã hội từ các đầu sách đầu sách mới được cập nhật ở Thư viện Trung tâm qua đó nhằm bổ sung kiến thức, nâng cao hiểu biết giúp học viên sau thời gian cai nghiện về tái hòa nhập cộng đồng trở thành người có ích cho xã hội.

Với tinh thần vui, khỏe, tăng cường sự đoàn kết gắn bó, tạo môi trường thân thiện giữa viên chức, người lao động với học viên cai nghiện, Trung tâm đã tổ chức các buổi giao lưu văn nghệ, thi đấu bóng chuyền hơi. Vào tối ngày 02/9 Trung tâm phối hợp với Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Hà Nam tổ chức chiếu những thước phim mang ý nghĩa lịch sử, khởi dậy lòng tự hào dân tộc nhằm khích lệ tinh thần yêu nước, trách nhiệm của bản thân học viên đối với gia đình, cộng đồng xã hội, đối với đất nước.

Một số hình ảnh về các hoạt động của Trung tâm.ảnh 1.jpg
ảnh 3.jpg

ảnh 4.jpg
ảnh 5.jpg
Trung tâm Điều trị nghiện ma túy và PHCNTT
Tin liên quan