Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Thông tin chỉ đạo điều hành  
Thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện Công văn số 1794/UBND-KGVX ngày 18 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

         Kính gửi: Các nhà thầu, doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp,  cơ sở sản xuất ngoài các Khu công nghiệp tỉnh.

​         Thực hiện Công văn số 1794/UBND-KGVX ngày 18 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh;

         Tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhất là tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam; ngày 17/7/2021, trên địa bàn huyện Lý Nhân đã ghi nhận 05 ca bệnh về từ Thành phố Hồ Chí Minh. Để nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch trong thời gian tới; tiếp theo Văn bản số 1735/UBND-KGVX ngày 12/7/2021; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các nhà thầu, doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất ngoài các Khu công nghiệp tỉnh (gọi chung là doanh nghiệp) thực hiện một số nội dung như sau:

         1. Tuyên truyền , yêu cầu người lao động của doanh nghiệp đến, về từ vùng dịch, đặc biệt là người đến, về từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố, các khu vực đang thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ tự giác khai báo y tế bắt buộc ngay sau khi trở về địa phương và thực hiện các yêu cầu, hướng dẫn phòng, chống dịch; thông báo đến người lao động biết trường hợp thân nhân người lao động có nhu cầu trở về địa phương cần thông báo trước lịch trình dự kiến, lưu giữ vé tầu/xe/máy bay, ghi lại biển số xe, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và khi về địa phương khai báo kịp thời, trung thực, đồng thời cung cấp thông tin liên quan đến lịch trình giúp việc điều tra, truy vết chính xác khi cần.

         2. Tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch tại doanh nghiệp, nhất là thực hiện yêu cầu 5K, đánh giá mức độ nguy cơ tại doanh nghiệp theo Quyết định 2194/QĐ-BCĐ ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia và Hướng dẫn kèm Công văn số 4150/BYT-MT ngày 21/5/2021 của Bộ Y tế.

             Sở Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp tỉnh nghiêm túc thực hiện các nội dung trên./.

Chi tiết xem tại đây:cv 1066.pdf                  Phòng Việc làm - ATLĐ