Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư số 36/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật  
Thông tư số 36/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Thông tư số 36/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện lấy ý kiến của trẻ em trong quá trình xây dựng chương trình, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quyết định, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em
Thông tin văn bản 36/2018/TT-BLĐTBXH
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 36/2018/TT-BLĐTBXH
Tên văn bản
Hướng dẫn thực hiện lấy ý kiến của trẻ em trong quá trình xây dựng chương trình, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, quyết định, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em
Ngày ban hành 26/12/2018
Loại văn bản Thông tư
Chuyên mục Khác  
Tệp đính kèm TT362018BLDTBXH.pdf
 
molisa.gov.vn
Tin liên quan