Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư số 35/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định mức điều chỉnh tiền l...

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật  
Thông tư số 35/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
Thông tư số 35/2018/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2018 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
Thông tin văn bản 35/2018/TT-BLĐTBXH
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 35/2018/TT-BLĐTBXH
Tên văn bản
Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
Ngày ban hành 26/12/2018
Loại văn bản Thông tư
Chuyên mục Tiền lương  
Tệp đính kèm TT35BLDTBXH2018.pdf
 
Tin liên quan