Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư số 04/2019/TT-BLĐTBXH ngày 21/01/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện quản lý la...

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật  
Thông tư số 04/2019/TT-BLĐTBXH ngày 21/01/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ bảo lãnh tính dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Thông tư số 04/2019/TT-BLĐTBXH ngày 21/01/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ bảo lãnh tính dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Thông tin văn bản 04/2019/TT-BLĐTBXH
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 04/2019/TT-BLĐTBXH
Tên văn bản
Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Quỹ bảo lãnh tính dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
Ngày ban hành 21/01/2019
Loại văn bản Thông tư
Chuyên mục Lao động việc làm, Tiền lương  
Tệp đính kèm TT042019BLDTBXH.pdf
 
Tin liên quan