Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư 03/2019/TT-BLĐTBXH về Ban hành Chương trình môn học Tiếng Anh thuộc khối các môn học chung trong chương trìn...

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật  
Thông tư 03/2019/TT-BLĐTBXH về Ban hành Chương trình môn học Tiếng Anh thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
Thông tin văn bản 03/2019/TT-BLĐTBXH
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 03/2019/TT-BLĐTBXH
Tên văn bản
Ban hành Chương trình môn học Tiếng Anh thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng
Ngày ban hành 17/01/2019
Loại văn bản Thông tư
Chuyên mục Dạy nghề  
Tệp đính kèm TT032019BLDTBXH.pdf
 
molisa.gov.vn
Tin liên quan