Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư 02/2019/TT-BLĐTBXH ngày 08/01/2019 của Bộ Lao động - TB và XH về Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 9 Thông tư số...

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật  
Thông tư 02/2019/TT-BLĐTBXH ngày 08/01/2019 của Bộ Lao động - TB và XH về Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/07/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
Thông tin văn bản 02/2019/TT-BLĐTBXH
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 02/2019/TT-BLĐTBXH
Tên văn bản
Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 9 Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30/07/2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số nội dung xác nhận và thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
Ngày ban hành 08/01/2019
Loại văn bản Thông tư
Chuyên mục Người có công  
Tệp đính kèm TT022019BLDTBXH.pdf
 
Tin liên quan