Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tư 01/2019/TT-BLĐTBXH Quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật  
Thông tư 01/2019/TT-BLĐTBXH Quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện
Thông tin văn bản 01/2019/TT-BLĐTBXH
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 01/2019/TT-BLĐTBXH
Tên văn bản
Quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện
Ngày ban hành 02/01/2019
Loại văn bản Thông tư
Chuyên mục Bảo trợ xã hội  
Tệp đính kèm Thongtu01 2019 BLDTBXH.pdf
 
Tin liên quan