Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thời gian và địa điểm tổ chức thi tiếng Hàn

Thông tin Tuyên truyền, Phổ biến  
Thời gian và địa điểm tổ chức thi tiếng Hàn
V/v thông báo thời gian và địa điểm tổ chức kỳ thi tiếng Hàn trong ngành nông nghiệp, ngư nghiệp và xây dựng theo chương trình EPS đợt I năm 2023
Tin liên quan