Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 tại các nhà thầu, doanh nghiệp, CSSXKD trên địa bàn tỉnh.

Thông tin chỉ đạo điều hành  
Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 tại các nhà thầu, doanh nghiệp, CSSXKD trên địa bàn tỉnh.
Trước diễn biến của dịch Covvid-19 rất phức tạp và khó lường, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu các nhà thầu, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất ngoài các Khu công nghiệp tỉnh (gọi chung là doanh nghiệp) thực hiện một số nội dung sau:

         Kính gửi: Các nhà thầu, doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất ngoài các Khu công nghiệp tỉnh.

​         Trước diễn biến của dịch Covvid-19 rất phức tạp và khó lường, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu các nhà thầu, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất ngoài các Khu công nghiệp tỉnh (gọi chung là doanh nghiệp) thực hiện một số nội dung sau:

         1. Các doanh nghiệp, người sử dụng lao động, người lao động tăng cường cảnh giác, tuyết đối không lơ là chủ quan với dịch bệnh, nêu cao ý thức, trách nhiệm vì sức khỏe cộng đồng và cá nhân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19. Thực hiện nghiêm các yêu cầu 5K của Bộ Y tế, đặc biệt là đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng, tại các sự kiện có tập trung đông người trên các phương tiện giao thông công cộng.

         2. Kiên trì, quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19 theo phương châm “Chống dịch như chống giặc", đảm bảo hài hòa, hợp lý, hiệu quả giữa phòng, chống dịch và sản xuất kinh doanh; “Chống dịch để sản xuất và sản xuất để chống dịch", “Lợi ích hài hòa - rủi ro chia sẻ", “An toàn mới sản xuất, sản xuất thì phải an toàn".

         3. Không tổ chức các sự kiện, hoạt động tập trung đông người; trường hợp cần thiết phải tổ chức thì doanh nghiệp tổ chức sự kiện chịu trách nhiệm trước pháp luật về thực hiện nghiêm các yêu cầu, điều kiện quy định về bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.

         4. Nghiêm túc thực hiện Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 và các văn bản có liên quan. Khẩn trương thông báo cho người lao động có biểu hiện cảm cúm, ho, sốt tạm thời nghỉ làm ở nhà để theo dõi sức khỏe và báo ngay cho cơ quan y tế gần nhất lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

                    Sở Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu các doanh nghiệp ngoài Khu công nghiệp tỉnh nghiêm túc thực hiện các nội dung trên./. 

Chi tiết xem tại đây:CV 1524.pdf
Phòng Việc làm - ATLĐ