Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức cơ bản về bảo đảm chất lượng và phát triển chất lượng trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Thông tin Tuyên truyền, Phổ biến  
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức cơ bản về bảo đảm chất lượng và phát triển chất lượng trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp
Ngày 18/8/2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã khai mạc Lớp Bồi dưỡng kiến thức cơ bản về bảo đảm chất lượng và phát triển chất lượng trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2023 tại Trường Cao đẳng nghề Hà Nam. Hội nghị tập huấn diễn ra trong 03 ngày từ ngày 18/8/2023 đến ngày 20/8/2023

Ngày 18/8/2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã khai mạc Lớp Bồi dưỡng kiến thức cơ bản về bảo đảm chất lượng và phát triển chất lượng trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2023 tại Trường Cao đẳng nghề Hà Nam. Hội nghị tập huấn diễn ra trong 03 ngày từ ngày 18/8/2023 đến ngày 20/8/2023.

Về dự và chỉ đạo Lớp bồi dưỡng có đồng chí Nguyễn Văn Hảo - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Tham dự Lớp bồi dưỡng có Lãnh đạo, chuyên viên Phòng Giáo dục nghề nghiệp và gần 100 cán bộ, nhà giáo giáo dục nghề nghiệp đến từ các trường cao đẳng, trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh. Tại Lớp bồi dưỡng các giảng viên của Cục Kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp đã truyền đạt kiến thức cơ bản về bảo đảm chất lượng và phát triển chất lượng trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp, triển khai thực hiện việc xây dựng, vận hành hệ thống bảo đảm chất lượng và tự đánh giá chất lượng nhằm đổi mới quản trị cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 25/12/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp; đồng thời giúp toàn thể cán bộ, nhà giáo cơ sở GDNN nhận thức được tầm quan trọng của việc tự đánh giá chất lượng cơ sở GDNN, công tác đảm bảo chất lượng và hoàn thiện được báo cáo tự đánh giá theo bộ tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng quy định./.

Dưới đây là một số hình ảnh buổi tập huấn

ảnh 2.jpg
ảnh 3.jpg
Phòng Giáo dục nghề nghiệp