Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Lao động, Người có công và Xã hội năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Thông tin Tuyên truyền, Phổ biến  
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Lao động, Người có công và Xã hội năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.
Ngày 23/12/2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Lao động, Người có công và Xã hội năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Ngày 23/12/2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Lao động, Người có công và Xã hội năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Hảo - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở; các đồng chí lãnh đạo Sở; lãnh đạo đại diện cho các Sở, ngành có liên quan; lãnh đạo UBND và Phòng Lao động TB-XH các huyện, thị xã, thành phố; các phòng chuyên môn nghiệp vụ  khối Văn phòng Sở, Lãnh đạo và Trưởng các phòng, khoa thuộc đơn vị sự nghiệp trực thuộc; lãnh đạo Phòng Lao động TB-XH và Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên các huyện…

z3997283654663_acba89d8e618a1a5f02abbc3099fe455.jpg(Đ/c Nguyễn Văn Hảo - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Lao động – Thương bình và Xã hội phát biểu tại Hội nghị)

Năm 2022, Ngành Lao động TB và XH đã chủ động tham mưu, đề xuất kịp thời với lãnh đạo Tỉnh chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ đạt nhiều kết quả quan trọng trong công tác Lao động, Người có công và Xã hội, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Các chỉ tiêu mà tỉnh giao cho ngành thực hiện trong năm 2022 cơ bản hoàn thành, có chỉ tiêu vượt so với kế hoạch giao như: Giải quyết việc làm mới, giảm tỷ lệ hộ nghèo….các hoạt động của ngành đã thu hút được sự tham gia của đông đảo nhân dân và mang lại hiệu quả xã hội to lớn trên nhiều mặt, điển hình như:

Đã phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai các gói hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 bảo đảm hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, không để lợi dụng, trục lợi chính sách (Kết quả đã hỗ trợ cho 3.208 doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh167.854 lượt người với tổng số tiền 99.125 triệu đồng; đã hoàn thành xong việc hỗ chợ tiền thuê nhà cho người lao động từ ngày 31/8/2022 cho 349 doanh nghiệp đề nghị với 8.703 lao động, tổng số tiền hỗ trợ là 13.241,5 triệu đồng).

Làm tốt công tác tham mưu cho tỉnh và triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng thụ hưởng về các chế độ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Phối hợp triển khai các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7/2022. Đẩy mạnh việc gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp, đào tạo nghề gắn với tư vấn giới thiệu việc làm tại các doanh nghiệp; toàn tỉnh giải quyết việc làm mới cho 26.587 người (đạt 115,5 %). Trong đó lao động nữ là 15.285 người; XKLĐ 978 là người; giải quyết việc làm thêm cho 26.849 người.

Quan tâm thực hiện có hiệu quả các chính sách liên quan tới các đối tượng xã hội trên địa bàn tỉnh. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2022 giảm còn 2,69% (giảm 1,00%)  và giảm vượt kế hoạch đã đề ra 0,46% (=185,2% kế hoạch 2022 đề ra). Tỷ lệ hộ cận nghèo giảm còn 2,67% (giảm 0,86%).

  Công tác tuyển sinh và đào tạo nghề có nhiều đổi mới, chất lượng đào tạo ngày càng được nâng cao, trong năm các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tuyển sinh và đào tạo cho 21.585 người (Trong đó: Cao đẳng: 353 người; Trung cấp: 2.997 người; trình độ sơ cấp: 6.868 ngươi, dạy nghề dưới 03 tháng: 11.376 người). Góp phần nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 73%, trong đó tỷ lệ lao động có chứng chỉ, bằng cấp đạt 57%, đạt 101% kế hoạch.

Triển khai có hiệu quả chính sách bảo hiểm xã hội, quan tâm chính sách bảo hiểm thất nghiệp nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động, trẻ em và bình đẳng giới...

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo sở, lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp trực thuộc đã tập trung đánh giá những kết quả đạt được, tham gia thảo luận, tham luận nhìn nhận lại những chỉ tiêu đạt được, những chỉ tiêu chưa đạt được, đánh giá được những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trên cơ sở đó đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp triển khai thực hiện năm 2023 trong lĩnh vực Lao động, Người có công và Xã hội trên phạm vi toàn tỉnh đồng thời biểu dương, khen thưởng các tập thể và các nhân đạt thành tích cao trong năm  2022./.

Các Tập thể, cá nhân đạt thành tích trong công tác lao động, người có công xã hội năm 2022
z3997283732409_65de9c9ce8c8bafbcc860b4b34a87544.jpg
z3997283672557_b0636f475f9b5b16b251249903b1fff9.jpg
z3997283691873_84932c6a5e3867377dc2fdc9858ec60b.jpg
z3997283663639_40b56ab853ef735089c1d526071a7029.jpg
Văn phòng Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Tin liên quan