Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết định số 1311/2018/QĐ-UBND ngày 03/8/2018 của UBND tỉnh Hà Nam về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - TB và XH tỉnh Hà Nam

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật  
Quyết định số 1311/2018/QĐ-UBND ngày 03/8/2018 của UBND tỉnh Hà Nam về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - TB và XH tỉnh Hà Nam
Quyết định số 1311/2018/QĐ-UBND ngày 03/8/2018 của UBND tỉnh Hà Nam về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - TB và XH tỉnh Hà Nam

File đính kèm: 1311.QD 03082018.pdf

Tin liên quan