Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Người phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí

Giới thiệu chung Thông tin người phát ngôn  
Người phát ngôn và cung cấp thông tin báo chí

Họ và tên: Nguyễn Văn Hảo

Chức vụ: Giám đốc Sở

Số điện thoại: 0913 289 747

Email: nguyenvanhao@hanam.gov.vn

Địa chỉ liên hệ: Số 163, đường Trường Chinh, phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam​


Tin liên quan