Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hướng dẫn trả lương ngừng việc cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid-19.

Thông tin Tuyên truyền, Phổ biến  
Hướng dẫn trả lương ngừng việc cho người lao động trong thời gian ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid-19.

        Kính gửi: Các Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.  

​        Trong thời gian qua, do tác động bởi dịch Covid-19, sản xuất, kinh doanh của nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn, có doanh nghiệp phải tạm dừng hoặc thu hẹp sản xuất, một số người lao động phải ngừng việc, xuất phát từ tác động của dịch như: (i) người lao động phải thực hiện cách ly y tế theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; (ii) người lao động ở các khu bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền mà không thể làm việc; (iii) người lao động phải ngừng việc do doanh nghiệp hoặc bộ phận doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; (iv) người lao động phải ngừng việc do doanh nghiệp hoặc bộ phận doanh nghiệp không vận hành được.

Từ thực tế trên, để thực hiện chế độ trả lương trong thời gian ngừng việc, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp (gọi chung là doanh nghiệp) trên địa bàn tỉnh thực hiện như sau:

1. Việc trả lương ngừng việc căn cứ vào quy định tại Điều 99 Bộ luật Lao động năm 2019 để xem xét các trường hợp gây ra ngừng việc (do lỗi của người sử dụng lao động hay người lao động hay do nguyên nhân khách quan) để xác định trả lương ngừng việc cho người lao động.

2. Đối với trường hợp người lao động phải ngừng việc do tác động trực tiếp của dịch Covid-19 như: (i) người lao động phải ngừng việc trong thời gian thực hiện cách ly theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; (ii) người lao động phải ngừng việc do nơi làm việc hoặc nơi cư trú bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; (iii) người lao động phải ngừng việc do doanh nghiệp hoặc bộ phần doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động để phòng, chống dịch bệnh theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; (iv) người lao động phải ngừng việc do doanh nghiệp hoặc bộ phận doanh nghiệp không hoạt động được vì chủ sử dụng lao động hoặc những lao động khác cùng doanh nghiệp, bộ phận doanh nghiệp đó đang trong thời gian phải cách ly hoặc chưa quay trở lại doanh nghiệp làm việc thì tiền lương của người lao động trong thời gian ngừng việc thực hiện theo khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động năm 2019, cụ thể:

a) Trường hợp ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở xuống thì tiền lương ngừng việc được thỏa thuận không thấp hơn mức lương tối thiểu;

b) Trường hợp phải ngừng việc trên 14 ngày làm việc thì tiền lương ngừng việc do hai bên thỏa thuận nhưng phải bảo đảm tiền lương ngừng việc trong 14 ngày đầu tiên không thấp hơn mức lương tối thiểu.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ, đề nghị Doanh nghiệp phản ánh, thông tin về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (qua phòng Lao động - Tiền lương Bảo hiểm xã hội) hoặc Ban Quản lý Khu các Khu công nghiệp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố (qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội) nơi doanh nghiệp có trụ sở chính để được hướng dẫn./.

Chi tiết xem tại đây:CV 1061.pdf


Phòng Lao động tiền lương - BHXH