Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Hội Cựu chiến binh Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam tổ chức Đại hội lần thứ V (nhiệm kỳ 2022 – 2027).

Thông tin Tuyên truyền, Phổ biến  
Hội Cựu chiến binh Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam tổ chức Đại hội lần thứ V (nhiệm kỳ 2022 – 2027).
Phát huy bản chất “ Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “ Trung thành – Đoàn kết  - Gương mẫu- Đổi mới”, xây dựng Hội vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao”

Phát huy bản chất “ Bộ đội Cụ Hồ", truyền thống “ Trung thành – Đoàn kết  - Gương mẫu- Đổi mới", xây dựng Hội vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao". Hôm nay ngày 19/4/2022 tại trụ sở Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Hội Cựu Chiến binh Sở Lao động TB và XH tổ chức Đại hội lần thứ V (nhiệm kỳ 2022-2027), đến dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Nguyễn Mạnh Tiến – Tỉnh ủy viên –Giám đốc Sở đồng thời cũng là một Cựu Chiến binh – Quân đội nhân dân Việt Nam, cùng toàn thể các đồng chí là Cựu chiến binh hiện đang công tác tại Văn phòng Sở Lao động TB và XH.

Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh đạo trực tiếp, sâu sát của cấp ủy Đảng, lãnh đạo Sở Lao động TB và XH tỉnh Hà Nam, sự chỉ đạo hướng dẫn của Hội CCB Khối các cơ quan tỉnh, sự phối hợp chắt chẽ của các tổ chức đoàn thể; Hội CCB Sở Lao động TB và XH đã đoàn kết, phát huy bản chất “ Bộ đội Cụ Hồ", nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, triển khai thực hiện hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2017 – 2022 đề ra, góp phần quan trọng váo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và các nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

z3351256670458_a6411b41af75860e95aeed70e7964a9b.jpg
z3351256676388_60631bd6a35b58b74d5c92e76b79cd24.jpg
z3351256743680_79a7c055f4fb1f963e6ec1c2898b7701.jpg
z3351256704648_635d089e048619c12729ce2349935052.jpg
Văn phòng Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Tin liên quan