Skip Ribbon Commands
Skip to main content

ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ, SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI LẦN VII, NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Thông tin Tuyên truyền, Phổ biến  
ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ, SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI LẦN VII, NHIỆM KỲ 2023 - 2028

Thực hiện Kế hoạch số 08/KH - CĐVC, ngày 06/9/2022 của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh về tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở và Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ III nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ngày 22/3/2023-23/3/2023, Công đoàn cơ sở Sở Lao động Thương binh và Xã hội long trọng tổ chức đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội rất vinh dự, phấn khởi được đón Đồng chí Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch CĐVC tỉnh; Đồng chí Nguyễn Văn Hảo - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Đồng chí Đặng Xuân Hải - Phó bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở; Đồng chí: Lê Thị Thu Hằng - Ủy viên BCH Đảng bộ, Phó Giám đốc Sở đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Tại Đại hội đồng chí Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Hảo - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở đã có những ý kiến phát biểu chỉ đạo, đã khẳng định và biểu dương những đóng góp to lớn của cán bộ, công chức, người lao động và hoạt động của Công đoàn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, cũng đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ cho tổ chức Công đoàn trong nhiệm kỳ mới, phải không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động Công đoàn, phấn đấu đáp ứng yêu cầu nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, người lao động.

Cũng tại Đại hội, các đại biểu dự đại hội đã thảo luận và tham gia nhiều ý kiến đóng góp vào các báo cáo của Đại hội, các ý kiến đã đánh giá một cách khách quan, toàn diện tình hình cán bộ, công chức, người lao động và thực trạng hoạt động công đoàn của Sở LĐTBXH trong nhiệm kỳ vừa qua; xác định mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ và nội dung hoạt động Công đoàn Sở trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội đã tín nhiệm bầu BCH Công đoàn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ 2023- 2028 gồm 07 đồng chí và bầu 03 đại biểu chính thức đi dự Đại hội công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ III.

Sau một thời gian làm việc hết sức khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, với tinh thần “Đổi mới, Dân chủ, Đoàn kết, Phát triển", Đại hội Công đoàn cơ sở Sở Lao động - Thương binh và Xã hội  khóa VII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Đại hội Công đoàn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành công tốt đẹp là nguồn sức mạnh mới, tăng cường sự đoàn kết thống nhất và là động lực mạnh mẽ để cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế để vươn lên phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian tới.

Trên cơ sở Nghị quyết Đại hội, Ban Chấp hành Công đoàn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khóa VII, nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ xây dựng kế hoạch, chương trình công tác để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đồng thời kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, người lao động và đoàn viên Công đoàn ra sức thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, nhiệm kỳ 2023-2028IMG_7083.JPG
                        Đồng chí Nguyễn Thị Hường - Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội

IMG_7132.JPG
                      Đồng chí Nguyễn Văn Hảo - Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo đại hội

IMG_7149.JPG
                                     Ban chấp hành công đoàn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khóa VII nhiệm kỳ 2023-2028 ra mắt đại hội