Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Báo cáo người đã được tiêm mũi 1 Modernal đến lịch tiêm mũi 2 nhưng đang lưu trú/cư trú ngoài tỉnh

Thông tin chỉ đạo điều hành  
Báo cáo người đã được tiêm mũi 1 Modernal đến lịch tiêm mũi 2 nhưng đang lưu trú/cư trú ngoài tỉnh
Thực hiện Văn bản số 1997/VPUB-NV ngày 31/8/2021 của Sở Y tế về việc báo cáo người đã được tiêm mũi 1 Modernal đến lịch tiêm mũi 2 nhưng đang lưu trú/cư trú ngoài tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các doanh nghiệp, cơ sản sản xuất kinh doanh, nhà thầu.

​          Kính gửi: Các nhà thầu, doanh nghiệp, cơ sản sản xuất kinh doanh. 

Thực hiện Văn bản số 1997/VPUB-NV ngày 31/8/2021 của Sở Y tế về việc báo cáo người đã được tiêm mũi 1 Modernal đến lịch tiêm mũi 2 nhưng đang lưu trú/cư trú ngoài tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các doanh nghiệp, cơ sản sản xuất kinh doanh, nhà thầu (sau gọi chung là doanh nghiệp) thực hiện nội dung như sau:

  1. Tổng hợp số lượng cán bộ, công nhân đã được tiêm mũi 1 vắc xin Modernal đến lịch tiêm mũi 2 đang lưu trú/cư trú ở các địa phương ngoài tỉnh Hà Nam không thể về các điểm tiêm tại Hà Nam để tiêm chủng theo lịch.
  2. Tổng hợp số liệu người chưa được tiêm mũi 2 của các doanh nghiệp theo địa phương (nơi lưu trú/cư trú) và gửi về Sở Y tế trước ngày 04/9/2021.

    Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn vướng mắc các doanh nghiệp liên hệ về Sở Y tế (qua phòng Nghiệp vụ Y, SĐT: 0913.320.588 hoặc 0988.826.373) để được hướng dẫn.

    Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trân trọng thông báo./.\
  3. Chi tiết xem tại đây:CV 1392.signed.pdf

Phòng Việc làm - ATLĐ