Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Xếp hạng một số loại hình đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

Thủ tục hành chính Lĩnh vực Tổ chức cán bộ  
Xếp hạng một số loại hình đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội

1.1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: Đơn vị sự nghiệp chuẩn bị hồ sơ đề nghị xếp hạng theo quy định, gửi Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

- Bước 2: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ; xem xét, thẩm định hồ sơ và trình UBND ban hành quyết định xếp hạng đối với đơn vị sự nghiệp công lập.

- Bước 3: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội gửi báo cáo về Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

1.2. Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

1.3. Thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Công văn đề nghị xếp hạng của đơn vị;

- Bảng phân tích, đánh giá, chấm điểm các tiêu chí theo mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 18/2006/TT-BLĐTBXH (phụ lục 1, phụ lục 2) và các văn bản, tài liệu, hồ sơ chứng minh số điểm đã đạt được (số liệu của 2 năm trước liền kề và kế hoạch thực hiện của năm đề nghị đã được cơ quan thẩm quyền phê duyệt).

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ

1.4. Thời hạn giải quyết: Khi nhận đủ hồ sơ theo quy định và sau 07 ngày làm việc Sở tiến hành thẩm định xong trình UBND tỉnh.

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành lao động, thương binh và xã hội trực tiếp quản lý.

1.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị có liên quan.

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định xếp hạng, xếp hạng lại đơn vị sự nghiệp công lập.

1.8. Lệ phí: không

1.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm)

- Bảng chấm điểm (Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 18/2006/TT-BLĐTBXH).

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không

1.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định về phân loại, xếp hạng tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công lập;

- Thông tư số 18/2006/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 11 năm 2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn xếp hạng một số loại hình đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành lao động, thương binh và xã hội.

- Thông tư số 11/2006/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 9 năm 2006 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộivề việc hướng dẫn xếp hạng các cơ sở quản lý người nghiện ma tuý, người bán dâm và người sau cai nghiện ma tuý.

- Thông tư số 14/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/8/2007 về hướng dẫn xếp hạng trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề công lập. Có hiệu lực kể từ ngày 29/9/2007.

Tin liên quan