Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lãnh đạo Sở

Giới thiệu chung Lãnh đạo Sở  
Lãnh đạo Sở
 
                                                                                             

1. Giám đốc: Nguyễn Mạnh Tiến

Sinh năm: 1964 

Quê quán: Thanh Hải -  Thanh Liêm - Hà Nam

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ khoa học

Trình độ chính trị: Cao cấp

Điện thoại: 0226.

Điện thoại di động:  0912-001-507

Email: nguyenmanhtien@hanam.gov.vn

Chỉ đạo công tác: Kế hoạch tài chính, Thanh tra Sở, .

Phụ trách: Công tác thanh tra, kế hoạch tài chính, Tổ chức cán bộ; Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng, kỷ luật của Sở; Trưởng ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ; Trưởng ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, lãnh phí và thực hành tiết kiệm của Sở;

2. Phó giám đốc: Đặng Xuân Hải

Sinh năm 1966

Quê quán: Liêm Tiết - Phủ Lý - Hà Nam

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế

Trình độ chính trị: Cao cấp

Điện thoại: 0226.

Điện thoại di động:  0912-716-587

Email: dangxuanhai@hanam.gov.vn

Địa chỉ nhà riêng: Phường Trần Hưng Đạo - TP. Phủ Lý

Chỉ đạo công tác: Người có công, Dạy nghề.

Phụ trách các đơn vị: Phòng Người có công, phòng Dạy nghề, Trung tâm Nuôi dưỡng TBB nặng và Điều dưỡng NCC Hà Nam, Trường Cao đẳng nghề Hà Nam, Trường Trung cấp nghề Công nghệ Hà Nam, Hội Nạn nhân chất độc da cam, Hội Cựu TNXP.

Theo dõi hoạt động lĩnh vực Lao động - NCC và Xã hội các huyện: Duy Tiên, Bình Lục

 
Tin liên quan