Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Các đơn vị trực thuộc Sở

Giới thiệu chung Đơn vị trực thuộc  
Các đơn vị trực thuộc Sở

       + Trung tâm Nuôi dưỡng TBB nặng và Điều dưỡng NCC tỉnh Hà Nam.

          Địa chỉ: Xã Liêm Cần - Huyện Thanh Liêm
          Giám đốc: Nguyễn Huy Long
          Điện thoại: 0226 3.884.661
          Di động:    0983.092.395
      + Trung tâm Công tác xã hội.
          Địa chỉ: Xã Liêm Tiết - Huyện Thanh Liêm
          Giám đốc: Nguyễn Quang Huy
          Điện thoại: 0226 3.881.685
          Di động:    0918.274.168
      + Trung tâm Điều trị nghiện ma túy và Phục hồi chức năng tâm thần.
          Địa chỉ: Thị trấn Ba Sao - Huyện Kim Bảng
          Giám đốc: Nguyễn Duy Trinh
          Điện thoại: 0226 3.531.581
          Di động:   0943.235.432
      + Trung tâm Dịch vụ việc làm
          Địa chỉ: Đường Trần Quang Khải - Phường Lê Hồng Phong - Thành phố Phủ Lý
          Giám đốc: Nguyễn Quang Tuấn
          Điện thoại: 0226.3850310
          Di động:    0912.493.286
       + Trường Cao đẳng nghề Hà Nam.
          Địa chỉ: Phường Quang Trung -  Thành phố Phủ Lý
          Hiệu trưởng: Đỗ Quang Triệu
          Điện thoại: 0226 3.853.360
          Di động:     0913.099.362
        + Trường Trung cấp Nghề công nghệ Hà Nam.
          Địa chỉ: Xã Thanh Lưu - Huyện Thanh Liêm
          Hiệu trưởng: Nguyễn Thị Yến
          Điện thoại: 0226.3506870
          Di động:    0982.350.375
          
Tin liên quan