Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tiếp tục tăng cường thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Thông tin chỉ đạo điều hành  
Tiếp tục tăng cường thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.
Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước và sự lây lan nhanh của biến thể mới Omicron trên thế giới; thực hiện Công văn số 3354/UBND-KGVX ngày 03/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo công tác tiêm vắc xin và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; Công điện số 1988/CĐ-BYT ngày 06/12/2021 về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trước biến chủng mới (Omicron) của vi rút SARS-CoV-2, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các nhà thầu, doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất ngoài các Khu công nghiệp tỉnh (gọi chung là doanh nghiệp) thực hiện một số nội dung sau:

         Kính gửi: Các nhà thầu, doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất ngoài các Khu công nghiệp tỉnh.

​         Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước và sự lây lan nhanh của biến thể mới Omicron trên thế giới; thực hiện Công văn số 3354/UBND-KGVX ngày 03/12/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường chỉ đạo công tác tiêm vắc xin và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; Công điện số 1988/CĐ-BYT ngày 06/12/2021 về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trước biến chủng mới (Omicron) của vi rút SARS-CoV-2, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các nhà thầu, doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất ngoài các Khu công nghiệp tỉnh (gọi chung là doanh nghiệp) thực hiện một số nội dung sau:

         1. Đẩy mạnh tuyên truyền qua các hệ thống loa đài, tăng cường giám sát thực hiện các quy định phòng, chống dịch Covid-19 trong điều kiện bình thường mới; tiếp tục thực hiện nghiêm 5K, nhất là đeo khẩu trang và giữ khoảng cách nơi công cộng, trong phòng kín, tuyệt đối không chủ quan, lơ là với dịch bệnh và bám sát các văn bản bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, của địa phương về công tác phòng, chống dịch COVID-19 để tổ chức công tác phòng, chống dịch hiệu quả.

         2. Các doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài, đặc biệt các trường hợp đến/đi về từ các quốc gia, khu vực đã ghi nhận và lây lan biến chủng mới như khu vực Nam châu Phi (Nam Phi, Botswana, Namibia, Zimbabwe, Eswatini, Lesotho, Mozambique …) và một số khu vực châu Âu thực hiện nghiêm việc xét nghiệm, cách ly, giám sát, theo dõi y tế cho người nhập cảnh theo đúng quy định.

                    Sở Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp tỉnh nghiêm túc thực hiện các nội dung trên./. 

Chi tiết xem tại đây:CV 2033.pdf


Phòng Việc làm - ATLĐ