Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thực hiện Công điện số 1300/CĐ-TTg ngày 24/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19

Thông tin chỉ đạo điều hành  
Thực hiện Công điện số 1300/CĐ-TTg ngày 24/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19
Thực hiện Văn bản số 2960/UBND-KGVX ngày 29/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Công điện số 1300/CĐ-TTg ngày 24/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các nhà thầu, doanh nghiệp ngoài các Khu công nghiệp tỉnh thực hiện như sau:

    Kính gửi: Các nhà thầu, doanh nghiệp ngoài các Khu công nghiệp tỉnh.

​           Thực hiện Văn bản số 2960/UBND-KGVX ngày 29/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Công điện số 1300/CĐ-TTg ngày 24/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các nhà thầu, doanh nghiệp ngoài các Khu công nghiệp tỉnh thực hiện như sau:

           Tiếp tục đề cao cánh giác, không lơ là, chủ quan, tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, thực hiện nghiêm Công điện số 1300/CĐ-TTg ngày 24/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó:

           1. Thực hiện nghiêm các biện pháp: Đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, tại các địa điểm và trên phương tiện giao thông công cộng; rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; hạn chế tụ tập đông người nơi công cộng; giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc.

           2. Tổ chức, doanh nghiệp khi mời các chuyên gia, nhà đầu tư, đưa người lao động tay nghề cao vào làm việc tại tỉnh phải chịu trách nhiệm thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch theo đúng quy định, không để dịch bệnh lây chéo và lây lan cộng đồng.

           Sở Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu các nhà thầu, doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp nghiêm túc thực hiện các nội dung trên./.

CV 1272.pdf


Phòng Việc làm - ATLĐ