Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Thông tin chỉ đạo điều hành  
Thực hiện biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.
Thực hiện Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 01/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quyết liệt thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các nhà thầu, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài các Khu công nghiệp tỉnh thực hiện một số nội dung như sau:

         Kính gửi: Các nhà thầu, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài các Khu công nghiệp tỉnh.

​         Thực hiện Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 01/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quyết liệt thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các nhà thầu, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài các Khu công nghiệp tỉnh thực hiện một số nội dung như sau:

         1. Tiếp tục thực hiện nghiêm Công văn số 1017/UBND-KGVX ngày 29/4//2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Thông báo đến người lao động về việc tạm dừng tổ chức đám cưới, đám hỏi, các buổi tiệc liên hoan, gặp mặt … và các hoạt động tập trung đông người; hạn chế việc tập trung đông người tại các đám hiếu và phải thực hiện nghiêm túc yêu cầu 5 K; bắt buộc phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà …

         Tăng cường thông tin, tuyên truyền đến người lao động, kịp thời về tình hình diễn biến, các quy định, biện pháp phòng, chống dịch qua hệ thống đài phát thanhh của đơn vị. Đề nghị người lao động tự giác thực hiện tốt các yêu cầu, biện pháp, khuyến cáo phòng, chống dịch bệnh Covid 19 của chính quyền các cấp. Đặc biệt là yêu cầu 5K, khai báo y tế và thông tin cho các cơ quan chức năng về những trường hợp vi phạm quy định cách ly phòng, chống dịch.

         2. Các nhà thầu, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đang hoạt động trên địa bàn huyện Lý Nhân thông tin đến người lao động nội dung sau:

         - Thực hiện các biện pháp cách ly xã hội với xã Đạo Lý từ 13h00' ngày 01/5/2021 theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội, hạn chế tập trung đông người đối với xã Bắc Lý, Chân Lý từ 13h00' ngày 01/5/2021 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ;

         - Dừng các hoạt động: Các nhà hàng, quán ăn, uống; các hoạt động dịch vụ văn hòa, thể thao, cắt tóc, gội đầu, spa, làm đẹp trên địa bàn Lý Nhân từ 13h00' ngày 01/5/2021 đến khi có thông báo mới.

          Sở Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu các nhà thầu, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài khu công nghiệp tỉnh nghiêm túc thực hiện các nội dung trên./.


Xem chi tiết tại đây CV 589.pdf
Phòng Việc làm - ATLĐ