Skip Ribbon Commands
Skip to main content

THÔNG BÁO Về việc tạm dừng tiếp công dân tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Thông tin Tuyên truyền, Phổ biến  
THÔNG BÁO Về việc tạm dừng tiếp công dân tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Thực hiện Công văn số 1070/UBND-NC ngày 06 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc tạm dừng tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Để tiếp tục triển khai nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam trân trọng thông báo như sau:

THÔNG BÁO

Về việc tạm dừng tiếp công dân tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

​Thực hiện Công văn số 1070/UBND-NC ngày 06 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc tạm dừng tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Để tiếp tục triển khai nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam trân trọng thông báo như sau:

1. Tạm dừng việc tiếp công dân theo quy định tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam để phòng, chống dịch Covid-19 cho đến khi có thông  báo mới.

2. Các tổ chức, cá nhận có nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh có thể gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam (Địa chỉ: Số 163, đường Trường Chinh, phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) hoặc qua trang thông tin điện tử của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam (Địa chỉ: http:// sldtbxh.hanam.gov.vn) để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam trân trọng thông báo tới các tổ chức, cá nhân và các cơ quan, đơn vị có liên quan biết để thực hiện./.

Chi tiết xem tại đây:TB 30.pdf
Văn phòng Sở Lao động Thương binh và Xã hội