Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tập huấn công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình; công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và phòn...

Tin tức sự kiện Tin hoạt động đơn vị  
Tập huấn công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình; công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và phòng chống tệ nạn xã hội năm 2018
Sáng ngày 11/9/2018, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị tập huấn công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình; công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và phòng chống tệ nạn xã hội năm 2018.

Dự hội nghị có ông Nguyễn Mạnh Tiến - Tỉnh ủy viên - Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; lãnh đạo phòng Lao động, Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố; cán bộ làm công tác lao động, thương binh và xã hội các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh…

DSC_0868.jpg

Các đại biểu dự hội nghị tập huấn

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe cán bộ các phòng nghiệp vụ của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trao đổi, cung cấp các thông tin về kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2018 của tỉnh Hà Nam; các điều kiện để hộ gia đình được xác nhận là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình; quy trình rà soát. Bên cạnh đó, các học viên cũng được nghe giới thiệu tổng quan các văn bản về trẻ em như: Luật Trẻ em số 102/2016/QH ngày 05/4/216; Chỉ thị số 20-CT/TW ngày 05/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; Quyết định số 1555/QĐ-TTg ngày 17/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2012 - 2020… Ngoài ra, các học viên còn được tập huấn về công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm; phòng, chống ma túy và cai nghiện phục hồi.

DSC_0875.jpg

Giảng viên trình bày các nội dung tại hội nghị tập huấn

Thông qua lớp tập huấn, các cán bộ làm công tác lao động ở các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh nắm bắt được kiến thức và nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, kịp thời cập nhật kiến thức mới, từ đó làm tốt công tác tham mưu cho địa phương hoàn thành mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững. Đồng thời nâng cao năng lực, kỹ năng thực hiện hoạt động tuyên truyền nhằm đưa công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em trở thành nhiệm vụ của cả chính quyền, gia đình, nhà trường và toàn xã hội./.

hanam.gov.vn