Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Thông tin chỉ đạo điều hành  
Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện Công văn số 1622/UBND-KGVX ngày 02 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Kính gửi: Các nhà thầu, doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất ngoài các Khu công nghiệp tỉnh.

​         Thực hiện Công văn số 1622/UBND-KGVX ngày 02 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu các nhà thầu, doanh nghiệp,nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất ngoài các Khu công nghiệp tỉnh (gọi chung là doanh nghiệp) tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19. Trong đó, tăng cường thực hiện một số nội dung sau:

        1. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền cho người lao động thực hiện yêu cầu 5K, nhất là đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn tại nơi làm việc, nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Nghiêm túc thực hiện đánh giá mức độ nguy cơ tại doanh nghiệp theo Quyết định 2194/QĐ-BCĐ ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo quốc gia và Hướng dẫn kèm Công văn số 4150/BYT-MT ngày 21/5/2021 của Bộ Y tế, thường xuyên cập nhật lên bản đồ, hệ thống an toàn Covid-19 để chủ động phòng chống dịch bệnh.

         2. Thực hiện việc quét mã QR quản lý thông tin người ra vào doanh nghiệp đê chủ động phòng, chống dịch bệnh hiệu quả.

         Sở Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp tỉnh nghiêm túc thực hiện các nội dung trên./.        

Chi tiết xem tại đây​Công văn.pdf
Phòng Việc làm - ATLĐ