Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19 tại các nhà thầu, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Thông tin chỉ đạo điều hành  
Quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19 tại các nhà thầu, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện Công văn số 1116/UBND-KGVX ngày 11/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp,khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu các nhà thầu, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh (gọi trung là doanh nghiệp) ngoài các Khu công nghiệp tỉnh thực hiện một số nội dung như sau:

Kính gửi: Các nhà thầu, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài các Khu công nghiệp tỉnh.

​         Thực hiện Công văn số 1116/UBND-KGVX ngày 11/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp,khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu các nhà thầu, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh (gọi trung là doanh nghiệp) ngoài các Khu công nghiệp tỉnh thực hiện một số nội dung như sau:

         1. Nghiêm túc thực hiện Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 và các văn bản có liên quan. Khẩn trương thông báo cho người lao động có biểu hiện cảm cúm, ho, sốt tạm thời nghỉ làm ở nhà để theo dõi sức khỏe và báo cho cơ quan y tế gần nhất lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

         2. Kịp thời nắm bắt các thông tin liên quan đến nhà cung cấp dịch vụ liên tỉnh cho doanh nghiệp, người lao động có nguy cơ cao, nhất là thông tin liên quan lao động là người ngoại tỉnh để đôn đốc thực hiện biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.

                      Sở Lao động - Thương binh và Xã hội yêu cầu các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp tỉnh nghiêm túc thực hiện các nội dung trên./. 

Chi tiết xem tại đâyCV 663.pdf


Phòng Việc làm - ATLĐ