Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Phối hợp tổ chức tuyển chọn người lao động theo Chương trình EPS trong ngành đóng tàu năm 2023

Thông tin chỉ đạo điều hành  
Phối hợp tổ chức tuyển chọn người lao động theo Chương trình EPS trong ngành đóng tàu năm 2023
Tin liên quan