UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH HÀ NAM

__________

LỊCH CÔNG TÁC CỦA UBND TỈNH TUẦN 48/2020

Từ ngày 23/11/2020 đến ngày 29/11/2020

_________________

Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
23/11/2020
14:00-17:00 Tiếp xúc cử tri tại huyện Thanh Liêm Giám Đốc HT Trung tâm huyện Thanh Liêm
Thứ 3
24/11/2020
08:00-11:30 Dự HN trực tuyến chuyên đề của Chính Phủ về xây dựng, thực hiện Pháp luật và thi hành Pháp luật PGĐ Đặng Xuân Hải P321 - UNBN tỉnh
Thứ 4
25/11/2020
...
Thứ 5
26/11/2020
...
Thứ 6
27/11/2020
...
Thứ 7
28/11/2020
...
Chủ nhật
29/11/2020
...

Ghi chú