UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH HÀ NAM

__________

LỊCH CÔNG TÁC CỦA UBND TỈNH TUẦN 13/2023

Từ ngày 20/03/2023 đến ngày 26/03/2023

_________________

Thứ/Ngày tháng Thời gian Nội dung công việc Lãnh đạo
chủ trì
LĐVP/
chuyên viên giúp việc
Địa điểm
Thứ 2
20/03/2023
07:30-17:00 Giám đốc dự hội nghị tại tỉnh Ninh Bình Giám đốc Thành phố Ninh Bình - tỉnh Ninh Bình
14:00-17:00 Phó Giám đốc Hải dự Hội nghị Sơ kết đề án 06 Phó giám đốc Hải Hội trường UBND tỉnh
14:00-17:00 Phó giám đốc Hằng dự Hội nghị góp ý dự thảo quy trình liên thông điện tử tại Văn phòng Chính phủ Phó giám đốc Hằng Phòng hộp số 01 trụ sở Văn phòng Chính phủ
Thứ 3
21/03/2023
08:00-09:30 Kiểm tra công tác mộ và nghĩa trang liệt sĩ Phó giám đốc Hải Đc Hưởng - Quyền TP NCC; ĐC Vân TP KHTC Xã Nhân Khang
09:30-11:30 Kiểm tra công tác mộ và nghĩa trang Phó giám đốc Hải Đc Hưởng - Quyền TP NCC; ĐC Vân TP KHTC Xã Nhân Mỹ
14:00-15:30 Kiểm tra công tác mộ và nghĩa trang Phó giám đốc Hải Đc Hưởng - Quyền TP NCC; ĐC Vân TP KHTC Xã Tiêu Động - huyện Bình Lục
15:30-17:00 Kiểm tra công tác mộ và nghĩa trang Phó giám đốc Hải Đc Hưởng - Quyền TP NCC; ĐC Vân TP KHTC Xã Bồ Đề - huyện Bình Lục
Thứ 4
22/03/2023
08:00-11:00 Kiểm tra công tác mộ và nghĩa trang Phó giám đốc Hải Đc Hưởng - Quyền TP NCC; ĐC Vân TP KHTC Phường Lê Hồng Phong - TP. Phủ Lý
14:00-17:00 Kiểm tra công tác mộ và nghĩa trang Phó giám đốc Hải Đc Hưởng - Quyền TP NCC; ĐC Vân TP KHTC Xã Tân Sơn - huyện Kim Bảng
08:00-11:30 Dự hội nghị trực tuyến Thủ tướng CP đối thoại với thanh niên năm 2023 Phó giám đốc Hải phòng họp 320 tru sở UBND tỉnh
Thứ 5
23/03/2023
08:00-09:30 Kiểm tra công tác mộ và nghĩa trang Phó giám đốc Hải Đc Hưởng - Quyền TP NCC; ĐC Vân TP KHTC Xã Thanh Thủy - huyện Thanh Liêm
09:30-11:30 Kiểm tra công tác mộ và nghĩa trang Phó giám đốc Hải Đc Hưởng - Quyền TP NCC; ĐC Vân TP KHTC Thị trấn Tân Thanh - huyện Thanh Liêm
14:00-17:00 Kiểm tra công tác mộ và nghĩa trang Phó giám đốc Hải Đc Hưởng - Quyền TP NCC; ĐC Vân TP KHTC Thị trấn Kiện Khê - huyện Thanh Liêm
Thứ 6
24/03/2023
08:00-11:00 Kiểm tra công tác mộ và nghĩa trang Phó giám đốc Hải Đc Hưởng - Quyền TP NCC; ĐC Vân TP KHTC Phường Tiên Nội - TX. Duy Tiên
Thứ 7
25/03/2023
...
Chủ nhật
26/03/2023
...

Ghi chú